Afdruk

Verantwoordelijk voor de inhoud:

WEBER Verpackungen GmbH & Co KG
Papierverwerkingsfabriek
Westerhaar 38
D-58739 Wickede/Ruhr

Telefoon: +49 (0) 2377/8099-0
Fax: +49 (0) 2377/8099-20
E-mail: info@weberverpackungen.de

Commanditaire vennootschap, statutaire zetel Wickede/Ruhr
Arrondissementsrechtbank Arnsberg, HRA 5539
PHG: WVW Verwaltungs GmbH, statutaire zetel Wickede, arrondissementsrechtbank Arnsberg, HRB 4567,
Directeur van de beherend vennoot: Dr. Carsten Schulze-Bentrop

UST. ID. NUMMER: DE 124900837


Alle informatie en toelichtingen op deze internetpagina's zijn niet bindend. WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud. Er wordt geen garantie gegeven en geen waarborg gegeven voor producteigenschappen. Aan de inhoud van de internetpagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten in de inhoud worden onmiddellijk gecorrigeerd zodra deze bekend worden. Het is mogelijk dat de inhoud van de internetpagina's niet permanent up-to-date is door vertraagde updates. Informeer daarom bij ons naar de status, technische details en beschikbaarheid van producten en diensten. Links naar andere internetsites worden niet permanent gecontroleerd. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte pagina's.

Downloaden van gegevens en software

WEBER Verpackungen GmbH & Co KG garandeert niet dat de gegevens en software die van de internetpagina's kunnen worden gedownload, vrij zijn van fouten. De software wordt door WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG gecontroleerd op virussen. Wij raden u echter aan de gegevens en software na het downloaden met de nieuwste viruszoeksoftware op virussen te controleren.

Auteursrechten en andere speciale beschermingsrechten

De inhoud van deze internetpagina's is auteursrechtelijk beschermd. Eén kopie van de informatie op de internetpagina's mag op één computer worden opgeslagen voor niet-commercieel en persoonlijk intern gebruik. Afbeeldingen, teksten, logo's, foto's enz. mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van WEBER Verpackungen GmbH & Co KG worden gedownload, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden, verzonden of in een andere vorm worden gebruikt. De vermelde product- en bedrijfsnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of merken zijn. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot schadeclaims en verbodsacties.

Bescherming van persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid

Er kan niet worden gegarandeerd dat informatie of persoonlijke gegevens die naar ons worden verzonden, tijdens de overdracht niet door derden worden "onderschept".

Aansprakelijkheid

WEBER Verpackungen GmbH & Co KG is niet aansprakelijk voor schade, in het bijzonder voor directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, winstderving, systeem- of productiestoringen, die voortvloeit uit het gebruik van deze internetpagina's of het downloaden van gegevens. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet bij schade die door het gebruik van de internetpagina's of het downloaden van gegevens opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. De rechtsverhouding tussen u en WEBER Verpackungen GmbH & Co KG die uit het gebruik van de internetpagina's ontstaat, is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij juridische geschillen met geregistreerde handelaars die voortvloeien uit het gebruik van deze internetpagina's, is de bevoegde rechtbank de zetel van WEBER Verpackungen GmbH & Co KG in Wickede/Ruhr.

Stuur een bericht